herbs

 

 

 

 

 Ardžuna

„stiprina sirdi un asinsvadu sistÄmu”

KlÄ«niskie pÄtÄ«jumi pierÄdÄ«juši, ka šÄ« preparÄta lietošanas rezultÄtÄ kļuva ievÄrojami spÄcÄ«ga sirds saraušanÄs, mazinÄjÄs arteriÄlais spiediens, novÄroja bradikardiju (lÄnu sirdsdarbÄ«bas ritmu).

Iedarbība:
pretdiabÄta, savelkoša, aptur asiÅošanu, spÄcina sirdi; sekmÄ reparÄciju.

IndikÄcijas:
nedzÄ«stošas brÅ«ces, hipertonija, stenokardija, perikardÄ«ts, endokardÄ«ts, asins regurgitÄcija pie sirdskaites ar mitrÄlÄ vÄrstuļa defektu, tahikardija. Kaulu lÅ«zumi, kompresijas, sasitumi, audu bojÄjumi, asiÅošana, caureja, asins spļaušana, urÄ«npÅ«šÄ¼a akmeÅi, Ädas hiperpigmentÄcija.

SastÄvs:
Terminalia arjuna - miza

Lietošana:
pa ½ - 1 tÄjkarotei trÄ«s reizes dienÄ; uzdzert siltu Å«deni

pa 1-2 tabletes divreis dienÄ uzdzerot siltu Å«deni

pie aritmijai jÄdzer kopÄ ar ašvagandhu

Pirkt:
tabletes
pulveris


ražotajs un izplatÄ«tÄjs:  Slokas iela 69b, JÅ«rmala, LV 2015, Latvija 
tÄlrunis: +371 26300422, e-pasts: 
atsauksmes@herbs.lv
www.herbs.lv, www.pureherbs.lv