herbs

                 Kutki                    

 

 
iepakojumÄ:   50 grami

iedarbÄ«ba: maiga caureju veicinoša, pretalerÄ£iska, pretiekaisuma, karstumu mazinoša, žulti dzenoša. MÅ«sdienu pÄtÄ«jumi Kutki iedarbÄ«bas dÄļ to ir izcÄluši kÄ hepatoprotektoru, antiholestatiÄ·i, antioksidantu un imunomodulatoru. Picrorhiza kurroa uzlabo žultspÅ«šÄ¼a izdalÄ«jumus un palÄ«dz gremošanÄ un tauku metabolismÄ. Tas ir ļoti noderÄ«gi aptaukojušos aknu ÄrstÄšanÄ, kÄ arÄ« regulÄ taukmaiÅu aknÄs. 

IndikÄcijas: portÄla hipertensija, sacÄ«ts, drudzis, žagas, hroniski aizcietÄjumi, nieru nepietiekamÄ«ba, urÄmija, HIV, hroniska noguruma sindroms, dzeltenÄ kaite, A, B, C hepatÄ«ts, cirozas izmaiÅas, lipomas, akmeÅi žultspÅ«slÄ«, ekzÄma, ÄÅ«lu slimÄ«ba, reimatisms, imÅ«nÄ nepietiekamÄ«ba, infekcijas, pneimonija, plaušu tÅ«ska, iesnas, klepus, hronisks aizcietÄjums gÄzu veidošanÄs rezultÄtÄ, splenomegÄlija, ÄÅ«sku un skorpiona dzÄliens, aknu un liesas slimÄ«bas. SpalÄ«ši un cÄrmes.

sastÄvs: drudzenes saknes pulveris (Picrorhiza kurroa).


lietot:  pa ¼ - ½ tÄjkarotei divas reizes dienÄ pirms Äšanas, uzdzerot Å«deni. 

pretindikÄcijas: caureja, hipoglikÄmija, taukaudu trÅ«kums. 

 

ražotajs un izplatÄ«tÄjs: 
Vedic Institute of Healthcare and Research SIA
Slokas iela 69b, JÅ«rmala, LV 2015, Latvija 
tÄlrunis: +371 26300422, e-pasts: 
atsauksmes@herbs.lv
www.herbs.lv, www.pureherbs.lv