herbs

  Šatavari

 

    iepakojumÄ:   100 vai 50 grami
    iedarbÄ«ba:  sieviešu toniks, stimulÄ laktÄciju.

 

Pielieto:     Šatavari ir galvenais atjauninošais eliksÄ«rs sievietÄm, augs, kas dod spÄku reproduktÄ«vajiem orgÄniem, normalizÄ hormonÄlÄs un imÅ«nsistÄmas funkciju.  Tam piemÄ«t mÄ«kstinoša, mÄnešreizes veicinoša, urÄ«nu dzenoša, atjauninoša, tonizÄjoša, nomierinoša, antispazmatiska, antibakteriÄla iedarbÄ«ba. 
DaudzkÄrt palielina dzimumenerÄ£iju. Šatavari aktivizÄ olšÅ«nas, palielinot to apaugļošanÄs spÄju. NormalizÄ menstruÄlo ciklu sievietÄm. 
ZinÄtniskie pÄtÄ«jumi ir parÄdÄ«juši piena dziedzeru palielinÄšanos un piena sekrÄcijas paaugstinÄšanos sievietÄm, kuras regulÄri lieto šo augu, kas ir saistÄ«ts ar prolaktÄ«na un somatotropÄ«na sintÄzes pastiprinÄšanos. 
BagÄtÄ«gais bioflavonoÄ«du un dabÄ«go antibiotiÄ·u saturs augÄ attÄ«ra asinis un sieviešu dzimumceļu gļotÄdu.
TÄ kÄ augs satur daudz sieviešu dzimumhormonu analogu, to lieto sievietes klimaktÄriskÄ periodÄ, kÄ arÄ« tÄs, kuras ir pÄrcietušas dzemdes izÅemšanas operÄciju. 
Šatavari lÄ«dzsvaro sieviešu hormonÄlo sistÄmu, paÄtrinot estradiola pÄreju estrolÄ, un stimulÄ progesterona sintÄzi. TÄdÄjÄdi augs novÄrš estrogÄnatkarÄ«gu slimÄ«bu (fibromioma, mastopÄtija, endometrioze, dzemdes kakla erozija) attÄ«stÄ«bu. 
Tam piemÄ«t antikancerogÄna iedarbÄ«ba. 
Šatavari pozitÄ«vi ietekmÄ arÄ« vÄ«riešu dzimumsistÄmu – tiek izmantots impotences un dzimumorgÄnu iekaisumu kompleksajÄ ÄrstÄšanÄ. 
Uzlabo spermatoÄ£enÄzi. 
Šatavari – efektÄ«vs mÄ«kstinošs lÄ«dzeklis atrofisku hipoacÄ«du gastrÄ«tu, kuÅÄ£a ÄÅ«las slimÄ«bas, Ädas sausuma un pat herpes gadÄ«jumÄ. 
Šatavari atvieglo slÄpes un veicina šÄ·idrumu saglabÄšanu organismÄ, ir noteikts lietošanai enterokolÄ«tu kompleksÄs ÄrstÄšanas gadÄ«jumÄ.
EfektÄ«vi tiek pielietots asiÅošanu un hemoroÄ«du gadÄ«jumÄ. 

sastÄvs: sparÄ£eļa saknes pulveris (Asparagus racemosus).lietot:  pa ½ - 1 tÄjkarotei divas reizes dienÄ pirms Äšanas, uzdzerot siltu pienu vai Å«deni. 

vislabÄk izšÄ·Ä«dinÄt pulveri glÄzÄ piena, pievienot vairÄkas safrÄna putekšÅlapas un šÄ·ipsniÅu turmerika un uzkarsÄt, neļaujot uzvÄrÄ«ties. 

ražotajs un izplatÄ«tÄjs:
  Slokas iela 69b, JÅ«rmala, LV 2015, Latvija 
tÄlrunis: +371 26300422, e-pasts: 
atsauksmes@herbs.lv
www.herbs.lv, www.pureherbs.lv